logo projek:or

logo Piran Days of Architecture 2014 logo Stavba roka 2014 logo CE∙ZA∙AR 2014

Kontakt

Ing. arch. Daniel Bartoš
+421 915 640 724
info@projektorarchitekti.sk

projekt:or s.r.o.
Bratislavská 16
900 01 Modra

projekt:or s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá projekčnou a inžinierskou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a interiérového dizajnu. Pre našich klientov zabezpečujeme odborné služby vo všetkých fázach spracovávania projektovej dokumentácie, od overovacích štúdií a investičných zámerov po realizačný projekt a kolaudáciu stavby. Tažiskovými oblasťami práce sú budovy pre bývanie (rodinné domy, bytové domy, objekty pre rekreáciu), polyfunkčné objekty, administratívne objekty, priemyselné objekty, urbanistické súbory, bytové a komerčné interiéry.

Hlavným architektom spoločnosti je Ing. arch. Daniel Bartoš.

Spolupracovníci:

Ing. Boris Solga, Ing. arch. Jana Sálusová, Martin Dzurek – www.martindzurek.sk, Ing. Ondrej Klučár, Ing. Arch. Aleš Hradecký, PhD.

Ing. arch. Daniel Bartoš

* 1979, Modra
Autorizovaný architekt SKA - 1817AA

Štúdium

1997 - 1999 SvF STU v Bratislave
1999 - 2005 FA STU v Bratislave

Prax

2003-2005 Architekti B.K.P.Š. Kusý – Paňák, Bratislava
2005 – 2007 HTA Architects, London, UK
2007 – 2008 Grido s.r.o, Praha. CZ
2008 – 2010 hrad:ba architekti, Bratislava
2010 – založenie projekt:or s.r.o., Modra